Total Pageviews

Friday, November 14, 2014

Xaloa Telebista Iruñerrian

Hara zer jakin berri dugun. Xaloa Telebistak crowdfunding edo diru-bilketa bat hasi du, Iruñerrian emititzen hasteko. Zorterik onena opa diegu "baliente" hauei. Helbide honetatik atera dugu ondorengoa: http://karena.eu/es/proiektua/xaloa-telebista-irunerrian
Xaloa Telebista 1997an hasi zen emititzen Baztan-Bertizarana-Malerrekan. Sorreratik bertatik, helburu nagusi batek bultzatu du gure jarduna: euskarazko telebista zerbitzu hurbila emateko helburua eta gogoa
Xaloa Telebista 1997an hasi zen emititzen Baztan-Bertizarana-Malerrekan. Sorreratik bertatik, helburu nagusi batek bultzatu du gure jarduna: .

Gure Estatutuetan garbi azaltzen den bezala, euskararen erabilpena normalizatzeko sortu zen Xaloa Kultur Elkartea. Horretarako euskara hutsez emititzen dugu, euskararen estima soziala berreskuratzeko eta euskaraz hitz egiteko ohiturak indartzeko. Horrez gain, eskualdeko garapen integralaren aldeko apustua egin dugu, bertako giza-jende, talde eta erakundeei lagunduz.

Nafarroako Gobernuak 2013an LTD kanalen esleipena egin zuenean, gure proiektua garatu eta euskararen normalizazioan laguntzeko jauzi kualitatiboa egiteko aukera ikusi genuen. Horregatik, lehiaketara aurkeztu eta eskuratu ere, eskuratu egin genuen Iruñerrian emititzeko lizentzia.


Lizentzia lortu izana albiste pozgarria izan da, baina baita kezka iturri handia ere. Telebista medio garestia da, eta martxan jartzeko inbertsio handi samarrak eskatzen ditu: seinale digitala igortzeko multiplex delakoa, errepikagailuak, azpiegitura tekniko horren guztiaren mantenua...

Kanpaina honen helburua hori dena finantzatzeko babes ekonomikoa lortzea da, batetik, eta gure proiektuaren berri ere ematea. Kopuru handia behar dugu abiatzeko, bai, baina gure ustez trukean etorriko diren irabaziak ere handiak izango dira:

  • Esparru berria irabaziko dugu euskarazko ikus-entzunezkoentzat. Eta ez dugu guk bakarrik beteko, noski. Xaloa Telebista TOKIKO telebisten sareko partaidea, baita TOKIKOM eta HEKIMEN hedabideen elkarteetakoa ere. Gurea ez da proiektu isolatua, inguruko eragileekin lotutakoa baino.
  • Komunikazio tresna berria jarriko dugu Iruñerriko jendearen esku. Hurbileko telebista eredua da gurea, parte-hartzailea eta kanpotik egin nahi diren ekarpenetara irekia. Leiho berria ireki nahi dugu, Iruñerriko jende oro euskararen unibertsora erakartzeko.
  • Euskarazko ikus-entzunezko edukiak eskainiko ditugu. Aukera eskainiko diegu Iruñerriko biztanle guztiei euskarazko ikus-entzunezko edukiak kontsumitzeko. Izan haur, gazte zein heldu, guztiontzat izango dugu zeozer.
  • Etorkizunean garapen handia izan dezakeen kimua landatuko dugu. Xaloa Telebista Iruñerrian abiatzea ez da ezeren amaiera, hasiera baizik. Egoki ureztatu eta zainduz gero, hemendik gutxira Iruñerriko biztanleoi itzal sendo eta freskoa eskain diezagukeen zuhaitz handi baten kimua landatzeko laguntza da eskatzen ari garena.

Emisioak abenduan hasi nahi ditugu proba modura, eta urtarrilean, pixkanaka-pixkanaka, programazioa osatzen joan. Egunero albistegi eta magazine bat izango dugu, eta harekin batera marrazki bizidunak, haurrentzako saioak, gazteentzakoak, kirolak, emakumeen ingurukoak... Gurea proiektu irekia da, inor baztertu nahi ez duena.

50.000 euro behar ditugu

Seinalea emititzen hasteko, 50.000 euroko inbertsioa egin behar dugu. Diru horrekin bi emisio zentro jarriko ditugu, Elo eta Ezkaba mendietan, Iruñerria osora ondo iritsi ahal izateko. Ordainketa horren zati bat egina dugu dagoeneko, lanak aurreratzen joateko, baina kopuru osoa lortu ezean ezinezkoa izango zaigu Iruñerriko euskara hutsezko telebista martxan jartzea.

Lagunduko diguzu? Ahaleginak merezi du!!!


Xaloa Telebista: televisión local en euskera para la comarca de Pamplona


Xaloa Telebista empezó sus emisiones en 1997, en la zona de Baztan-Bertizarana-Malerreka, con el objetivo de fomentar el uso del euskera a través de un servicio de televisión cercano y comprometido con el entorno.

Cuando el Gobierno de Navarra anunció la adjudicación de licencias de televisión local en 2013, en Xaloa vimos clara la oportunidad de dar un salto cualitativo en nuestra actividad. Por ello no dudamos en presentarnos al concurso, y conseguimos una de las licencias para la comarca de Pamplona.

La concesión de la licencia es una gran noticia: nos permite abrir una nueva ventana para la cultura en euskera y facilitar el consumo de contenidos audiovisuales en un área a la que hoy por hoy no llega ninguna emisión digital en euskera. A partir de diciembre, en periodo de pruebas, y después asentándonos poco a poco, emitiremos informativos, magazines, dibujos animados, programas para jóvenes, deportivos, sobre temáticas sociales... En una programación en la que queremos dar cabida y voz a toda la población de Pamplona y su comarca.

Esto, por otro lado, también supone un gran reto. Para empezar a emitir, necesitamos 50.000 euros, con los que poner en marcha el emisor ‘multiplex’ y dos repetidores que nos permitan cubrir toda el área. El objetivo de esta campaña es cubrir esa inversión inicial, que nos permitirá sentar las bases para el futuro y, de paso, facilitar las cosas al resto de emisoras locales que tienen licencia en la zona.

¿Nos ayudas? ¡De verdad pensamos que merece la pena!

Xaloa Telebista: télévision locale en basque pour Pampelune et sa région

Xaloa Telebista a commencé à diffuser en 1997 dans la région de Baztan-Bertizarana-Malerreka, visant à promouvoir l'utilisation de la langue basque à travers d’un service de télévision proche et engagé dans la société.

Lorsque le gouvernement de Navarre a annoncé l’accord des licences de télévision locale en 2013, à Xaloa nous avons vu une claire occasion de faire un bond en avant dans notre entreprise. Donc, nous n’avons pas hésité à participer au concours, et nous avons obtenu une licence pour la région de Pampelune.

L’octroi de la licence est de bonnes nouvelles: cela nous permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre pour la culture basque et de faciliter la consommation de contenus audiovisuels dans les domaines dont aujourd'hui il n’y a pas des émissions en basque. À partir de décembre, d’abord en période d’expérimentation et puis s’établissant petit à petit, nous émettrons des bulletins d’information, des magazines, des dessins animés, des programmes pour la jeunesse, des sports, des questions sociales... dans un programme dans lequel nous voulons accueillir et donner la voix a toute la population de Pampelune et de sa région.

Ceci, par ailleurs, nous lance également un grand défi. Pour commencer l’émission, nous avons besoin de 50 000€ ; qui nous donnèrent la possibilité de mettre en place l'émetteur "multiplex" et deux répéteurs qui nous permettent d’être accessibles à l'ensemble de la région. Le but de cette campagne est de couvrir cet investissement initiale, ce qui nous permettra de jeter les bases pour l'avenir et, en même temps, faciliter la tâche au reste des stations locales qu’ont des licences dans la zone.

Vous voulez nous aider ? Il vaut vraiment le coup!

Xaloa Telebista: local television in basque language for Pamplona and its area

Xaloa Telebista began broadcasting in 1997 in the area of Baztan-Bertizarana-Malerreka, aiming to promote the use of Basque language through a hyperlocal television service.

When the Government of Navarra announced the licensing of local television in 2013, we at Xaloa saw a clear opportunity to make a quantum leap in our business. We participated in the public contest, and finally got a license for the Pamplona area.

The license grant is great news: we can open a new window and facilitate the consumption of audiovisual contents in an area which today has no digital broadcast in Basque language. Beginning in december, we will produce and broadcast newscasts, magazines, cartoons, sports, social issues, youth programs…

But this is also a major challenge. To start broadcasting, we need 50,000 euros, to install the 'multiplex' broadcasting device and two signal repeaters that allow us to cover the entire area. The aim of this campaign is to cover the initial investment, which will allow us to lay the groundwork for the future and, in turn, make things easier to other local stations that are licensed in the area.

Will you help us? We really think it's worth it!